BridgeFacts på internet - tar timeout.

Detta innebär att inga nya resultat läses in i databasen. Idén bakom BridgeFacts lever dock vidare, men kommer att bygga på att du samlar informationen i din egen dator i stället för i en gemensam databas på internet - lite mot strömmen idag kan tyckas... Du kan följa den nya utvecklingen på BridgeFacts blogg.

Välkommen till Bridgefacts(BF) och Skåne. I vår databas finns lagrat de brickor som spelats i bridgeklubbarna i Bjärred, Lomma och Lund så länge som kortsitsarna registrerats. Om du anger ditt midnr så vet databasen vilka tävlingar du deltagit i och du kan sedan enkelt titta på dina resultat från en spelkväll.

Idén bakom BF går lite längre än bara ren presentation av dina tävlingar. Med databasteknik kan man titta på resultaten ur andra synvinklar än de som kan ses under bara en spelkväll.

Ange ditt "Midnr" (medlemsnummer i Bridgeförbundet) och klicka på Ok-knappen för att titta på dina resultat.
Ange 0 om du vill titta på tävlingar där du själv inte deltagit.

Midnr:  

Ange midnummer och eventuellt lösen!

Lösen:   Om du vill förhindra att andra kan se dina protokoll, anger du ett lösenord. Har du glömt din lösen, kan du byta! Har någon annan bytt den? Rapportera !

Till vår databas har vi kopplat en blogg där vi analyserar en eller flera intressanta brickor som spelats under veckan. Vi hoppas på din medverkan och dina kommentarer så att vi gemensamt med bloggen kan hitta en form för ett givande och tagande av kunskaper som resulterar i att allas kunskaper i bridge ökar.

Ibland kanske du funderar på: Vad är våra svaga - vad är våra starka sidor, precis som man gör i affärer. Det gäller ju att göra mycket av det man är bra på. Är du och din partner bra på motspel i delkontrakt, eller är det där ni ska försöka förkovra er? I partävling är det ju ofta liten vinst att vara skicklig på att hitta slammar - det är aldrig samma katastrof som i fyrmanna. Hur hanterar ni 18-22 brickor, är ni tillräckligt aggressiva eller ger ni bort billiga delkontrakt?

OBS! Då databasen nyligen är flyttad och då det pågår ett ständigt utvecklingsarbete, hoppas vi på din hjälp för att hitta de fel som säkerligen finns. Upptäcker du något konstigt, snälla rapportera till oss.