Bridge, siffror och beslut.

 
Bridge och siffror

Hör det ihop? Ett samband har alltid funnits i tävlings- bridgen, där mycket sifferarbete krävs för att kora vinnaren. Från min ungdom minns jag hur vi med gemensam ansträngning lyckades räkna fram resultatet på kanske en timme. Med datorn och Bridgematen för- väntar vi oss att allt är klart direkt efter sista brickan.

Siffror och datorer

Samma förväntningar finns när vi handlar på ICA, när vi gör våra bankärenden, för att inte tala om allt som sker på  våra arbetsplatser. Med datorernas hjälp(?), inte alltid spikrakt, löses idag arbetsuppgifter som förr var manuellt krävande. Som en bieffekt blir, att tonvis med detaljerat data hamnar på datorernas hårddiskar. Kan man då använda dessa siffror till något nyttigt? BI - Business Intelligence, kallas området inom IT, som försöker ge svar på den frågan. Är tiden kommen för BrI - Bridge Intelligence? Siffrorna är på plats, finns intresset, vill du egentligen veta?

 
 
Beslut

Hur fattar vi beslut? Hjärnan har två delar, förnuft och känsla. Visst föredrar vi förnuftsmässiga beslut, men saknas underlag eller om tiden är knapp, använder vi maggropen, känslan eller vår intuition. Hur och i vilken omfattning är en del av vår personliga läggning. Under bridgespelet tvingas vi fatta ideliga beslut. Ofta, alltför ofta tycks det tyvärr bli fel, charmen med bridge i sig...

Faktabaserade beslut

Robert S. Kaplan (guru inom BI) hävdar med emfas: "Facts beat intuition eight times out of ten". Man kan ju undra hur han fått fram den siffran, men i bridge stämmer det nog ofta. Frågan är om man orkar köra hjärnan en hel kväll på fullvarv, det krävs ju om man inte har en erfarenhetsbank man kan lita på. Många har under åren skaffat sig en sådan, vissa av oss saknar den. Finns det idag kanske en genväg till denna kunskap och visdom, eller är 8-10 timmar bridge per vecka under 30 år enda vägen?