Bridge Facts - en idé.

Bättre i bridge

Det finns många skäl till varför man fascineras av bridge alltfrån strikt matematiska till rent sociala. Bättre i bridge betyder olika för alla, ska man hitta en mätstock som många dock skulle peka på så är det att vara frekvent besökare av prisbordet, om detta sedan är viktigt är ju något annat. Det finns dock ett värde socialt och prestigemässigt att synas där ofta, handen på hjärtat, vi strävar nog alla lite till mans för att komma uppåt på resultatlistan.

Hur blir man då bättre i bridge?

Svaren på den frågan är många helt beroende på vem man frågar. För att lyckas krävs som för alla andra prestationer, dels vissa personliga egenskaper som vi kanske har eller med stor möda kan förvärva, dels en del tekniska kunskaper om budgivning och spelföring. Många böcker har skrivits där målet varit att förmedla erfarenheter, dels om teknik, dels om psykologiska faktorer. Viktigast av allt är nog att vara focuserad och inte tappa koncentrationen någonsin!!

 
Vad säger protokollet?

Där finns torra fakta och siffror som meddelar hur det gick. När man summerar resultatet från de spelade brickor är det enkelt, så enkelt att en dator klarar det. Men var finns tillägget om hur det egentligen gick till? Skillnaden mellan 0% och 100% är ibland en hundradels sekund av missat focus, det syns inte där, eller det syns just där. Vid analys av bridgesiffror är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser av för lite material då slumpens inverkan är stor.

I ovanstående siffror kan man utläsa att allt är möjligt, 4Hj av ÖV har gått -2 till +1. Skilllnaden mellan topp och botten på denna bricka var tre stick! Vi ser att ett NS-par kommit billigt undan med 2 odubblade straff i 3Sp medan ett spelat bättre och fått två X-straff på 4Sp. De ÖV som missat hjärer och bjudit klöver under utgång klarade sig på medel, trots att det verkar som 4Hj är det "rätta" kontraktet, eller? Som framgår av resonemanget är vad som hänt i en bricka vid ett tillfälle nästan helt slumpmässigt. Om man däremot tittar över hundratals brickor kan man kanske ana ett mönster, som man kanske borde titta närmare på!