Statistik.

OBS OBS I denna flik fungerar är det väldigt lite som fungerar just nu!!
Dock är rankinglistan återinförd och med ranking per klubb och tävlingsdag.

Här finns samlat olika sammanställningar för mer generell analys totalt och för jämförelser.

Ranking En lista som visar ranking baserat på snittet på % för de senaste tolv månaderna om man deltagit vid i minst 10 olika tävlingar. Paren kategoriseras i fem grupper A-E så att grupperna blir jämnstora. Denna kategorisering används i andra rapporter under avsnittet statistik.